Het Witte Kerkje wordt beheerd door de Vereniging Vrienden van het Witte Kerkje.
Deze vereniging (met meer dan 100 leden) verhuurt de zalen en organiseert elk winterseizoen een cultureel programma met muziek en lezingen.

Door ook vriend te worden ondersteunt u het doel: het unieke gebouw in stand houden en het gebruik bevorderen.Het lidmaatschap bedraagt 12,50 euro per verenigingsjaar (sept. tot sept.).Twee vrienden op één adres betalen 20 euro. Na overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL 51 INGB0004541806 t.n.v. Vrienden van het Witte Kerkje bent u Vriend en ontvangt u actuele informatie.

Voor meer informatie over de vereniging: secretariaat@wittekerkjemaassluis.nl