Walter Diedrich en de Band Yonder zorgen voor een bijzondere avond op 12 januari a.s.
‘Nieuw JA-ar’.

Ook in 2023 laten we horen en zien, dat de Programmacommissie van Het Witte Kerkje zich openstelt
voor een ieder, die hiervoor belangstelling heeft!
Geen lezing, maar de 4 e Nieuwjaarsvoorstelling door Walter Diedrich. Deze neerlandicus brengt met
scherpe, duidelijke teksten onder woorden hetgeen zich heeft afgespeeld in 2022 en wellicht in de
toekomst zal afspelen.
Als multi-instrumentalist zorgt hij met zijn band Yonder weer voor verrassende muziek met
vierstemmige zang. Eigen songs wisselen af met bekende covers. Yonder betekent Ginds. Dus wat is of
houdt de toekomst in? De Yonder muzikanten zijn Walter Diedrich, Martine de Heij, Jerry Kallan en
Richard Breevaart.
Elk jaar is er een gastoptreden en in 2023 is wethouder Sjoerd Kuiper degene die zich laat zien en
horen van een andere kant. Geen idee welke kant hij laat zien, maar u kunt het zelf beleven.
Het wordt een bruisende avond met een lach en een traan, een bubbel en hapje.
Wij hopen u donderdag 12 januari a.s. om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) hartelijk te kunnen
verwelkomen in Cultuurcentrum Het Witte Kerkje aan de Constantijn Huygensstraat 1 te Maassluis.
Toegang is gratis, zo ook de koffie, thee en bubbel en het hapje.