HET KERKJE IN VROEGER TIJDEN

In de periode van wederopbouw na de tweede wereldoorlog werd er flink gebouwd in Maassluis. De woningnood zette de druk op de ketel om uitbreidingsplannen door te zetten. In de Sluispolder in Maassluis stond een woningbouwplan op stapel waarvoor de “Delftse School” architect ir. S.J.van Embden werd aangetrokken. Van  zijn hand zijn o.a. de duplexwoningen aan de G.A.Brederolaan en de woningbouw in de straten daar om heen.

In diezelfde periode was de Nederlandse Protestanten Bond in Maassluis op zoek naar bouwgrond voor een nieuw kerkje nadat hun gebouw in 1948 was afgebrand. In het bouwproject Sluispolder bleek een mogelijkheid om een kerkje in te passen en dezelfde architect Van Embden kreeg de opdracht voor een ‘klein doch artistiek verantwoord kerkgebouw’. 70.000 gulden werd begroot exc. meubilair. Volgens de bewaard gebleven documentatie was de architect zeer verguld met de opdracht. Voor woningbouw gold het motto: zo goedkoop en doelmatig mogelijk. In een kerkje kon hij zich wat meer uitleven.

Maar liefst 7 aannemers schreven in voor het bouwproject. De opdracht werd uiteindelijk verleend aan H.V.Huurman uit Delft voor een aanneemsom van f.47.116. Voor de grond betaalde men f.6000,= en de preekstoel moest f.1490,= kosten. Bijzonder in het ontwerp is dat de architect zich ook bemoeide met het interieur. Hij ontwierp o.a. de preekstoel, de tafels en de lampen. 

Een orgel kwam er ook. Bij de firma H.G.Kamphuis werd een kerkorgel aangeschaft voor f.7000,=. Dit orgel wordt nog steeds gebruikt.