100 jaar Vrouwenkiesrecht: emancipatie

Yvonne de Groot is politica. Van    enz.       ◊Jong talent Matthijs van Delft speelt klassiek gitaar. Hij heeft al veel prijzen gewonnen en componeert.

Vismigratie, wat is het en wat doen we eraan, door Peter Jol en Wil van der Ende

Witte Kerkje Constantijn Huijgensstraat 1, Maassluis

Peter Jol Peter van der Ende Vismigratie, wat is dat en wat doen we er aan……….. Dit wordt uitgelegd door Peter Jol en Wil van der Ende, beiden adviseur Waterkwaliteit bij het Hoogheemraadschap van Delfland. In hun Visie wordt gestreefd naar: vrije vismigratie, dus onbelemmerde uitwisseling van vissen, tussen polderwateren en de boezem en tussen […]

Circulaire economie door Dr. ir. Sonja van Dam

Witte Kerkje Constantijn Huijgensstraat 1, Maassluis

  Sonja van Dam is onderzoeker aan de TU Delft op het gebied van circulair product ontwerp en heeft meerdere artikelen over dit onderwerp gepubliceerd. Daarnaast heeft zij de energierekening van haar monumentale woning in de afgelopen twee jaar teruggebracht naar een paar euro per maand, met zoveel mogelijk gebruik van duurzame en hergebruikte producten […]

Het Groot Duitse Rijk door Drs. Henk Letschert

Witte Kerkje Constantijn Huijgensstraat 1, Maassluis

Henk Letschert Henk Letschert is politicoloog met specialisatie Internationale Betrekkingen/ Europese integratie. Hij vertelt hoe Napoleon de 'vroedvrouw' was, die het verlangen bij de Duitsers naar een eigen nationale liberale staat hielp geboren worden. De Europese grootmachten lieten echter in Wenen (1814-1815) geen spaan heel van deze wens, bang dat zij waren voor een te […]

Naderen we het einde van de beschaving? door Hans Eijsackers

Witte Kerkje Constantijn Huijgensstraat 1, Maassluis

De programmacommissie van het Cultuurcentrum pakt op 22 september a.s. haar gevarieerde lezingen weer op! Nog lang niet alle Maassluizers en lezers daarbuiten weten van de cultuurlezingen in het genoemde Cultuurcentrum.  Deze keer is de spreker Hans Eijsackers, ereburger van Maassluis. Hij zal spreken over het onderwerp “Naderen we het einde van onze beschaving?” en gaat […]

Dante – De Divina Commedia door drs. Martin de Vries

Witte Kerkje Constantijn Huijgensstraat 1, Maassluis

Martin de Vries zal de avond vullen met de 'komedie' van Dante, die geldt als een van de hoogtepunten in de wereldliteratuur. Dante neemt ons mee op een visionaire reis die hij in het hiernamaals maakte. Hij vindt Vergilius als gids, uitgenodigd door zijn in de hemel opgenomen jeugdliefde Beatrice. Hun tocht voert door de […]

Walter Diedrich en Yonder

Witte Kerkje Constantijn Huijgensstraat 1, Maassluis

Walter Diedrich en de Band Yonder zorgen voor een bijzondere avond op 12 januari a.s. ‘Nieuw JA-ar’. Ook in 2023 laten we horen en zien, dat de Programmacommissie van Het Witte Kerkje zich openstelt voor een ieder, die hiervoor belangstelling heeft! Geen lezing, maar de 4 e Nieuwjaarsvoorstelling door Walter Diedrich. Deze neerlandicus brengt met […]