Alles over de Johannes Passie van J.S. Bach

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:programma 2019

 Lezing in het Witte Kerkje op donderdag 28 maart 2019


Drs. Gert Rikhof studeerde muziekwetenschappen. Tijdens zijn studie ging zijn interesse steeds meer uit naar het zoeken van antwoorden. Ook stelde hij zich de vraag: Waarom gebeurt iets nu net op deze plek en niet ergens anders?

Evenzo: Waarom ontstaat een compositie op dit moment en in deze stijl? Waarom verandert de stijl van de componist en past hij zijn techniek aan?

Allemaal vragen, die antwoorden behoeven. Gert Rikhof zal in zijn lezing duidelijkheid geven.

Evangeliën

Op twee plaatsen brengt Bach een kleine toevoeging uit het Evangelie volgens Matthäus aan (het wenen van Petrus nadat de haan gekraaid heeft en het scheuren van het voorhang in de tempel, de aardbeving, het splijten van de rotsen en de opstanding van de gestorvenen na de dood van Jezus). Hierdoor ligt het accent in de Johannes Passie minder op het lijden van Jezus. Jezus komt meer over als een krachtige persoonlijkheid die een boodschap te vertellen heeft dan als het trieste slachtoffer in de Matthäus Passie.

Het Johannesevangelie is nuchter en verhalender dan het Matthäusevangelie, en daardoor aanmerkelijk dramatischer. Bach heeft dit meesterlijk tot uiting gebracht in de Johannes Passie.

Is uw belangstelling voor de Johannes Passie van Bach gewekt, dan kunt u de muziek beluisteren op 13 april a.s. in de Groote Kerk.

Muziek

Gert Rikhof zal tijdens zijn lezing gedeelten uit de Johannes Passie laten horen.

          De lezing wordt gehouden in Het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat 1 te Maassluis.  De zaal is open vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.   De toegang is gratis en een kopje koffie of thee wordt u aangeboden.

Info: Hanneke Volker

PR Programmacommissie Witte Kerkje

tel. 06 463 373 03